Malavika Sarukkai
Time:
19:30 - 20:30
Date:
3 January 2023

Dance performance by Malavika Sarukkai

Evening of classical dance by Dancer-Choreographer Malavika Sarukkai

Speaker

Malavika Sarukkai
Dancer, Choreographer, Mentor